Huisregels Sven Kramer Academy

De Sven Kramer Academy wil jong en oud op een laagdrempelige manier kennis laten maken met schaatsen. Om alle bezoekers te kunnen laten genieten zijn er een aantal huisregels opgesteld die er voor zorgen dat er veilig kan worden geschaatst. De Sven Kramer Academy vraagt alle bezoekers onderstaande huisregels in acht te nemen, zodat jijzelf en je mede-gebruikers veilig en met veel plezier kunnen schaatsen.

Huisregels op het ijs

 • (Schaats)plezier voor iedereen
 • Het dragen van schaatsen en handschoenen is op de ijsvloeren verplicht
 • Het dragen van muts of helm wordt aanbevolen
 • Op de 400 meter baan en de 333 meter baan mag men uitsluitend linksom schaatsen.
 • Tijdens de dweilpauzes moeten alle schaatsers het ijs hebben verlaten
 • Het is niet toegestaan de ijsvloer opzettelijk te vernielen of te beschadigen.
 • Zitten op de kussens (luchtboarding) is niet toegestaan.
 • Kunstrijden, schoonrijden en het vormen van kettingen is op de 400 meter baan en 333 meterbaan niet toegestaan.
 • Bezoekers worden geacht gebruik te maken van de tunnel om van de 400 meter naar de binnenbanen te gaan (en andersom). De 400 meter baan oversteken is niet toegestaan.
 • Niet met schoenen op het ijs
 • Aanwijzingen van de medewerkers van de ijsbaan en de instructeurs van de schaatsschool op het ijs dienen ten allen tijde te worden opgevolgd

Algemene Huisregels Thialf

 • Het betreden van Thialf en het omliggende terrein is geheel op eigen risico.
 • Thialf is niet verantwoordelijk/aansprakelijk bij ongevallen, vermissingen e.d.
 • Bezoekers dienen zich bij calamiteiten te houden aan de opdrachten van de medewerkers van Thialf.
 • Tijdens evenementen mogen bezoekers geen eigen consumpties meenemen en/of nuttigen.
 • Roken is in het gebouw niet toegestaan.
 • Het is voor bezoekers onder de 18 jaar verboden om alcohol te nuttigen.
 • Bezoekers mogen geen soft-/hard drugs bij zich dragen of gebruiken.
 • Het is niet toegestaan om wapens, vuurwerk of andere gevaarlijke voorwerpen mee naar binnen te nemen. Deze artikelen worden in beslag genomen.
 • Huisdieren zijn in het gebouw niet toegestaan.
 • Ongewenste intimiteiten, racisme en andere vormen van discriminatie zijn verboden
 • Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.
 • Thialf is niet verantwoordelijk voor diefstal  en of verlies van, en/of schade aan eigendommen. Er kunnen beeld- en geluidsopnames gemaakt worden, bij het betreden van Thialf stemt u erin toe dat de producent deze opnames mag gebruiken. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de medewerking van deze opnames, noch aan de publicatie hiervan

Bij overtreding van onze huis en/of ijsregels kunnen onze medewerkers je mededelen dat je direct Thialf dient te verlaten. Dit kan leiden tot ontzegging van de toegang, uitsluiting van deelname aan activiteiten en/of inname van de verstrekte toegangspas, zonder dat Thialf gehouden is tot restitutie van entree- of andere gelden ofwel anderszins schadeplichtig wordt jegens de bezoeker.

Het laatste

Nieuws